/Μαθησιακές Δυσκολίες - Ειδική Αγωγή

Μαθησιακές Δυσκολίες – Ειδική Αγωγή

Σχετικές Επιχειρήσεις


Η Νοητική Υστέρηση: Χαρακτηριστικά – Συμπτώματα – Παρέμβαση

Είναι η παθολογική κατάσταση, που εμφανίζεται στην περίοδο της ανάπτυξης, χαρακτηρίζεται από νοητική ικανότητα κάτω από το μέσο όρο και συνοδεύεται από μειωμένη ικανότητα προσαρμογής. Σύμφωνα με το DSM-IV, για να δοθεί η διάγνωση...

September 17th, 2018|Μαθησιακές Δυσκολίες - Ειδική Αγωγή|Comments Off on Η Νοητική Υστέρηση: Χαρακτηριστικά – Συμπτώματα – Παρέμβαση

Ψευδισμός

Ψευδισμός είναι η έλλειψη, υποκατάσταση ή παραφθορά ενός φθόγγου οφειλόμενη σε λειτουργικά ή περιβαλλοντολογικά αίτια. Είναι μια παρατεταμένη και επιβραδυντική πορεία όπου η διαδικασία κατάκτησης της σωστής προφοράς των ήχων συνεχίζεται στο τέταρτο και στο πέμπτο έτος της ηλικίας...

September 13th, 2018|Μαθησιακές Δυσκολίες - Ειδική Αγωγή|Comments Off on Ψευδισμός

Ηχολαλία

Η ηχολαλία είναι παθολογική κατάσταση κατά την οποία ο ασθενής επαναλαμβάνει πιστά και άσκοπα λέξεις ή φράσεις που ακούει από το περιβάλλον του. Αυτή η συμπεριφορά θεωρείται φυσιολογική στα πολύ μικρά παιδιά επειδή μιμούνται τους μεγαλύτερους, ως φαινόμενο όμως...

September 13th, 2018|Μαθησιακές Δυσκολίες - Ειδική Αγωγή|Comments Off on Ηχολαλία

Διαταραχές Ροής Ομιλίας

Οι διαταραχές ροής της ομιλίας παρεμποδίζουν ή ανακόπτουν την ευχερή και ανεμπόδιστη ροή της ομιλίας και χαρακτηρίζονται από αδυναμίες στον έλεγχο του χρονισμού της, με αποτέλεσμα να αλλοιώνονται οι παύσεις, ο ρυθμός, ο επιτονισμός και η ταχύτητα της...

September 10th, 2018|Μαθησιακές Δυσκολίες - Ειδική Αγωγή|Comments Off on Διαταραχές Ροής Ομιλίας

Δυσαριθμησία – Βασικά χαρακτηριστικά

Η δυσαριθμησία ορίζεται ως μια ειδική Μαθησιακή Δυσκολία που αφορά την εκμάθηση και κατανόηση της αριθμητικής και της περαιτέρω ανάπτυξης των μαθηματικών δεξιοτήτων. Οι μαθητές με δυσαριθμησία δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ των αριθμών και των ποσοτήτων που...

April 29th, 2018|Μαθησιακές Δυσκολίες - Ειδική Αγωγή|Comments Off on Δυσαριθμησία – Βασικά χαρακτηριστικά

Πώς βοηθάμε τα παιδιά ηλικίας 2 ετών να αναπτυχθούν γλωσσικά

Τα παιδιά μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα ως μέσο επικοινωνίας αλλά επίσης επειδή έχουν την ικανότητα να μιμούνται τα άτομα του περιβάλλοντος τους. Τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ένα λεκτικά φτωχό περιβάλλον θα μεγαλώσουν...

March 18th, 2018|Μαθησιακές Δυσκολίες - Ειδική Αγωγή|Comments Off on Πώς βοηθάμε τα παιδιά ηλικίας 2 ετών να αναπτυχθούν γλωσσικά

Δυσγραφία και Κοινωνικές Δυσκολίες: Τρόποι Αντιμετώπισης

Η δυσγραφία είναι μια μαθησιακή δυσκολία που εκδηλώνεται ως δυσκολία του παιδιού να παράγει αναγνώσιμη γραφή. Μπορεί να απαντάται μόνη της ή να συνυπάρχει με άλλες μαθησιακές δυσκολίες. Εκτός όμως από τις δυσκολίες στη γραφή τα παιδιά...

March 11th, 2018|Μαθησιακές Δυσκολίες - Ειδική Αγωγή|Comments Off on Δυσγραφία και Κοινωνικές Δυσκολίες: Τρόποι Αντιμετώπισης

Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία: Τι είναι και πως αντιμετωπίζεται

Η αναπτυξιακή λεκτική δυσπραξία-ΑΛΔ (ή απραξία) είναι μία νευρολογικής φύσης κινητική διαταραχή της ομιλίας που εντοπίζεται από νωρίς στη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού. Το παιδί δυσκολεύεται να σχεδιάσει, να οργανώσει και να...

March 2nd, 2018|Μαθησιακές Δυσκολίες - Ειδική Αγωγή|Comments Off on Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία: Τι είναι και πως αντιμετωπίζεται

Τι είναι η Δυσπραξία της Ομιλίας;

Δυσπραξία της Ομιλίας είναι η δυσκολία στον προγραμματισμό και την εκτέλεση των αρθρωτικών κινήσεων, απουσία μυϊκής βλάβης. Η Πράξη (praxis) αποτελείται από 3 στοιχεία: Ιδεασμός: η σύλληψη της ιδέας - η γνώση για το τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Κινητικός σχεδιασμός: ο νοητικός...

Προειδοποιητικά σημάδια της δυσαριθμησίας ανά ηλικία

Η δυσαριθμησία ορίζεται ως μια ειδική μαθησιακή δυσκολία που αφορά την εκμάθηση και κατανόηση της αριθμητικής και της περεταίρω ανάπτυξης των μαθηματικών δεξιοτήτων. Όπως, σχεδόν όλες, οι μαθησιακές δυσκολίες, μπορεί να...