"Το μόνο στολίδι που δε φθείρεται είναι η γνώση" - Τόμας Φούλερ
/Φοιτητής

Φοιτητής

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Η ακαδημαϊκή ή φοιτητική ταυτότητα αποτελεί την ταυτότητα του φοιτητή, ένα δημόσιο έγγραφο που πιστοποιεί ότι ο κάτοχος του φοιτά σε κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Η ακαδημαϊκή - φοιτητική ταυτότητα δεν αντικαθιστά την πολιτική ταυτότητα.

Ιούνιος 12th, 2016|Φοιτητής|0 Comments

Συγγράμματα

Ο φοιτητής με την δήλωση μαθημάτων που λαμβάνει μέρος κάθε χρόνο, δικαιούται να αποκτήσει σχετικά συγγράμματα για τα μαθήματα που δήλωσε. Συνολικά, ένας φοιτητής δικαιούται τόσα συγγράμματα όσα είναι τα μαθήματα της σχολής που απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου.

Ιούνιος 12th, 2016|Φοιτητής|0 Comments

Στεγαστικό Επίδομα 1000€

Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ή αλλιώς επίδομα 1000ευρώ είναι ένα επίδομα που καταβάλλεται από το Υπουργείο Παιδείας σε όσους φοιτητές διαμένουν σε άλλη πόλη από αυτή της κυρίας κατοικίας των γονιών τους και για όσα χρόνια διαρκούν οι σπουδές, σύμφωνα με τον κανονισμό...

Ιούνιος 12th, 2016|Φοιτητής|0 Comments

Δωρεάν Σίτιση

Ο φοιτητής έχει το προνόμιο της δωρεάν σίτισης στις ακαδημαϊκές εστίες της πόλης του. Οι εστίες είναι είτε δημόσιες είτε ιδιωτικές και λειτουργούν με κονδύλια του κράτους. Σκοπός τους είναι να παρέχουν στο φοιτητή δύο πλήρη γεύματα την ημέρα, ένα το μεσημέρι...

Ιούνιος 12th, 2016|Φοιτητής|0 Comments

Ιατρική Περίθαλψη

Με την εγγραφή ενός φοιτητή στη σχολή αυτόματα αποκτά το δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. Το βιβλιάριο ασφάλισης εκδίδεται από τη γραμματεία της σχολής ή το ιατρείο ή το ασφαλιστικό ταμείο των κηδεμόνων...

Ιούνιος 12th, 2016|Φοιτητής|0 Comments

Στέγαση

Η παροχή δωρεάν στέγασης σε φοιτητική εστία αποτελεί προνόμιο των φοιτητών. Λόγω του μεγάλου αριθμού των φοιτητών και τον περιορισμένο αριθμό κλινών, ένα μικρό μέρος του συνόλου των φοιτητών στεγάζεται δωρεάν σε φοιτητικές εστίες. Κάθε φοιτητική εστία ορίζει τον αριθμό και τον τρόπο...

Ιούνιος 12th, 2016|Φοιτητής|0 Comments

Αμοιβαία Μετεγγραφή

Οι φοιτητές σε Σχολές ή Τμήματα Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, δύνανται να αιτηθούν αμοιβαία μεταγραφή σε αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, με την προϋπόθεση εγγραφής στο ίδιο εξάμηνο σπουδών. Οι φοιτητές που επιθυμούν αμοιβαία μεταγραφή...

Ιούνιος 12th, 2016|Φοιτητής|0 Comments

Erasmus

O φοιτητής αποκτά το δικαίωμα να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Erasmus με την εγγραφή του στο τμήμα. Το πρόγραμμα Erasmus δίνει τη δυνατότητα στο φοιτητή να φοιτήσει για ένα διάστημα σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Ο χρόνος φοίτησης κυμαίνεται από 3 ως 12 μήνες ενώ...

Ιούνιος 12th, 2016|Φοιτητής|0 Comments

Σπουδές στην Ισπανία

Στην Ισπανία η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία χωρίζονται: σε Πανεπιστημιακές Σχολές Facultades Universitarias με προγράμματα σπουδών διάρκειας 5-6 χρόνια στις θεωρητικές επιστήμες και...

Μάιος 19th, 2016|Φοιτητής|0 Comments

Σπουδές στη Γαλλία

Η ανώτατη εκπαίδευση στη Γαλλία περιλαμβάνει ένα πλήθος εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όπου η οργάνωσή τους και οι ισχύουσες διαδικασίες πρόσβασης ποικίλουν ανάλογα με τη φύση των ιδρυμάτων και τους στόχους των προγραμμάτων που προσφέρονται. Διακρίνονται σε δύο...

Μάιος 19th, 2016|Φοιτητής|0 Comments