Θεατρικό Εργαστήρι «ΣΙΚΙΝΝΙΣ» στο Ηράκλειο Κρήτης


Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Στρατηγού Βάσσου 4, Κέντρο, Ηράκλειο, Κρήτη