Συγγραφέας: Ευδοκία Σκορδαλά - Κακατσάκη Εκδόσεις: Καλειδοσκόπιο

Το βιβλίο αυτό, που χρηματοδότησαν οι ευαισθητοποιημένοι στο πρόβλημα γονείς ενός ιδιωτικού Νηπιαγωγείου, φιλοδοξεί να μιλήσει στα πάσχοντα παιδιά γι’ αυτά που πρόκειται να αντιμετωπίσουν μέσα στο νοσοκομείο. Ειλικρινές αλλά και αισιόδοξο, αναφέρεται με ακρίβεια στις επώδυνες στιγμές που περιμένουν το παιδί, αλλά και στην ίαση, που αποτελεί την έκβαση των περισσότερων περιστατικών. Πρώτιστο μέλημα όλων των συντελεστών ήταν να δώσουν ένα μήνυμα ελπίδας σε γονείς και παιδιά, που ζουν αυτή τη δοκιμασία.