Η αξία της μουσικής στην προσχολική εκπαίδευση

Η προεξέχουσα θέση που θα έπρεπε να έχει η μουσική στην προσχολική εκπαίδευση βασίζεται στη σημασία που έχει η μουσική στη μάθηση και την ωρίμανση των παιδιών αυτής της ηλικίας. Η αξία της μουσικής είναι μεγάλη και διαφοροποιείται από τα άλλα αντικείμενα μάθησης. Πολλοί ερευνητές συνδέουν πλέον τη μουσική με άλλες γνωστικές περιοχές της εκπαίδευσης. Τα παιδιά που έχουν συμμετάσχει σε μουσικά προγράμματα – στην Αμερική-  έδειξαν άνοδο στο γενικότερο βαθμό νοημοσύνης τους. Μέσα από αυτή την άνοδο οι ειδικοί συνδύασαν περιόδους αυξημένης προσοχής και απομνημόνευσης που παρουσίασαν τα παιδιά αυτά και της προσοχής που απαιτούνταν στην ακρόαση και στη δημιουργία της μουσικής.

Έρευνες και Θεωρία

 • Η μουσική έχει εγγενή αξία και αυτή η ίδια. Η μουσική είναι κρίσιμης σημασίας για την ανθρώπινη ανάπτυξη και τη δημιουργική σκέψη.
 • Η μουσική, επίσης, χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει τις ιδέες και να χτίσει έννοιες, να διδάξει ή να πείσει, να διασκεδάσει, να σχεδιάσει, να ωραιοποιήσει και να δημιουργήσει.
 • Η μουσική παίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία κουλτούρας και πολιτισμού. Η μουσική ξυπνά το ενδιαφέρον των παιδιών για την παράδοση και επηρεάζει τη ζωή τους και τη ζωή των άλλων.
 • Η μουσική είναι μια κοινωνική δραστηριότητα. Το να ακούνε μουσική, να τραγουδάνε και να χορεύουνε ενώνει τα παιδιά. Το κάθε ένα από αυτά νιώθει κομμάτι μιας κοινότητας, όταν τραγουδάνε όλα μαζί.
 • Η μουσική είναι ένας άλλος τρόπος γνώσης, ένας άλλος τρόπος συμβολικής σκέψης και έκφρασης. Από την αδρανή και εικονική λειτουργία της γνώσης και της μάθησης για τον κόσμο μέσω της δράσης, της αντίληψης, καθώς και της εικόνας, η μουσική γίνεται ένας συμβολικός τρόπος μάθησης.
 • Η μουσική δίνει στα παιδιά μοναδικές ευκαιρίες για να δημιουργήσουν και να αποκτήσουν ένα διαφορετικό  τρόπο σκέψης.  Μπορούν να ανταποκρίνονται με μοναδικό τρόπο στην ακρόαση της μουσικής και στην κίνηση και να δημιουργούν καινούρια τραγούδια και στιχάκια.
 • Η μουσική δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και τις ιδέες τους ελεύθερα όσο χορεύουν, χτυπούν ένα τύμπανο ή τραγουδάνε ένα χαρούμενο τραγούδι.
 • Η μουσική είναι μαθηματικά. Η ύπαρξη ρυθμού και μέτρου στη μουσική βοηθάει τα μικρά παιδιά να κρατούν το ρυθμό και να μετρούν ακολουθίες.
 • Η μουσική είναι σωματική δραστηριότητα. Τα παιδιά στριφογυρίζουν, χτυπούν παλαμάκια, χορεύουν ή κρατάνε το ρυθμό έχοντας έλεγχο του σώματός τους.
 • Ακόμη και το τραγούδι είναι μια σωματική δραστηριότητα, που απαιτεί την έλεγχο των μυών, των φωνητικών χορδών και της αναπνοής.
 • Η μουσική βοηθάει πολύ και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Γιατί η μουσική είναι μια ευχάριστη, καθόλου απειλητική δραστηριότητα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τα παιδιά με ειδικές ανάγκες να νιώσουν πιο άνετα μέσα σε μια ομάδα.
 • Η μουσική αναπτύσσει ικανότητες χρήσιμες για τη μάθηση, την ανάγνωση και τη γραφή. Η μουσική και αναγνωστική ετοιμότητα «συναντιούνται»  σε πολλά σημεία.

kindykids.gr