Γιατί να ξεκινήσει το παιδί τον Παραδοσιακό χορό

Ο Παραδοσιακός χορός είναι ο χορός που αναφέρεται στην παράδοση. Στηρίζει τα ήθη και τα έθιμα ενός λαού. Καλλιεργεί το σώμα και την ψυχή του κάθε ανθρώπου, πόσο μάλιστα ενός παιδιού, όπου αναπτύσσεται. Οι Ελληνικοί Παραδοσιακοί χοροί είναι πάρα πολύ. Κάθε όμως παραδοσιακός χορός κρύβει μέσα του τη μοναδικότητα του χθες που συνάδει για να συναντήσει το σήμερα.

Το παιδί είναι το άτομο εκείνο, όπου αφομοιώνει εύκολα και γρήγορα ότι του προσφέρεται, διότι βρίσκεται στη φάση της ανάπτυξης του κοινωνικού και συναισθηματικού του κόσμου. Το παιδί αναζητάει τη μάθηση, την ψυχαγωγία, την κοινωνικότητα, την επικοινωνία, την έκφραση της ψυχής και του σώματός του. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στο παραδοσιακό χορό, όπου προαγάγει την ιστορία ενός λαού, ενός τόπου. Τη διατήρηση του λαϊκού πολιτισμού. Το παιδί «παντρεύει» το χθες με το σήμερα.

Τα οφέλη του Παραδοσιακού χορού έναντι του παιδιού

Το παιδί αναζητάει έναν τρόπο γύμνασης ευχάριστο και επικοινωνιακό. Αυτό μπορεί να το επιτύχει, μέσω της εκμάθησης των παραδοσιακών χορών. Το παιδί γυμνάζει το σώμα, έχει καλύτερη ισορροπία, σωστή στάση του σώματος. Παράλληλα, κάνει καινούριους φίλους, μαθαίνει για τη συλλογικότητα και το κοινό καλό. Μέσω του Παραδοσιακού χορού μαθαίνει για την ιστορία των χορών και την προέλευσή τους. Γνωρίζει να αγαπάει τον τόπο, όπου ζει και μεγαλώνει. Μέσα σε αυτό διδάσκεται τα ήθη και τα έθιμά του.

Ο Παραδοσιακός χορός περικλείει μέσα του τη μουσική και το ρυθμό. Τι καλύτερο για ένα παιδί! Εκφράζεται, εκδηλώνει τον εσωτερικό του κόσμο. Τα παιδιά που εντάσσονται από μικρά σε μια χορευτική ομάδα, συνήθως, γίνονται περισσότερο εξωστρεφή. Οι περισσότεροι παραδοσιακοί χοροί χορεύονται σε κυκλική διάταξη. Το γεγονός, ότι τα παιδιά χορεύουν το ένα δίπλα στο άλλο, αυτό τους καλλιεργεί το αίσθημα της συλλογικότητας. Τα παιδιά έχουν έναν κοινό στόχο. Να μάθουν τα βήματα και να χορέψουν ένα χορό σωστά ως προς τα βήματα και την εκφραστικότητά τους. Αυτό τα κάνει περισσότερο υπεύθυνα άτομα.

Το να ξεκινήσει ένα παιδί τον παραδοσιακό χορό, μόνο οφέλη μπορεί να έχει. Επιβάλλεται, βέβαια, ο κάθε γονέας να ελέγχει το περιβάλλον, όπου διδάσκεται ο χορός και να έχει άμεση επαφή με τον χοροδιδάσκαλο. Τον άνθρωπο, όπου ενώ φαινομενικά φαίνεται πως μαθαίνει στο παιδί απλά βήματα έχοντας μουσική… στην πραγματικότητα συμβάλλει ενεργά στην ψυχοκινητική και συναισθηματική ανάπτυξη του κάθε παιδιού.

Το κάθε παιδί είναι μοναδικό…

κι ο παραδοσιακός χορός κρύβει μέσα του τη δική του μοναδικότητα,

που το παιδί καλείται να την ανακαλύψει.

Πηγή: lappa.gr