"Το μόνο στολίδι που δε φθείρεται είναι η γνώση" - Τόμας Φούλερ
/Άρθρα Μαθητή

Άρθρα Μαθητή

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ

Ελληνικός Χορός: Γλώσσα έκφρασης και επικοινωνίας

Ο χορός είναι γλώσσα. Γλώσσα έκφρασης και επικοινωνίας. Ο άνθρωπος χορεύει όταν είναι λυπημένος. Χορεύει όταν θέλει να επικοινωνήσει και να συνδιασκεδάσει με τους συνανθρώπους του. Τυχεροί αυτοί που έμαθαν αυτή τη γλώσσα σαν παιδιά, χορεύοντας στα...

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) είναι ένα σύστημα εξετάσεων που στοχεύει στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων «γνώσης» μιας ξένης γλώσσας, δηλαδή εξετάζει το βαθμό ικανότητας που έχει αναπτύξει κάποιος να κατανοεί και να παράγει γραπτό...

Διπλώματα Γαλλικής Γλώσσας

DELF Delf Prim-A1-A2-B1-B2, DALF C1-C2, Δίπλωμα Γαλλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας: Sorbonne B1 - Sorbonne B2, Sorbonne C1 - Sorbonne C2, Κρατικό πτυχίο γλωσσομάθειας: Β2, Γ1, DELF Α1- DELF Prim: Πιστοποιεί τις στοιχειώδεις γνώσεις της γαλλικής γλώσσας οι οποίες...

Η επιλογή των Γαλλικών ως δεύτερη ξένη γλώσσα

Η γνώση της γαλλικής είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα για να επιτύχει κανείς στη σύγχρονη εποχή γιατί γνωρίζοντας κανείς γαλλικά, μπορεί: Να επικοινωνήσει με περισσότερους από 300 εκατομμύρια ανθρώπους σε 45 χώρες, σε 5 ηπείρους, από...

Γιατί να μάθω Γαλλικά;

Η Γαλλική είναι η μοναδική ίσως γλώσσα, μετά την Αγγλική, που ομιλείται και στις πέντε ηπείρους. Οι ρίζες της βρίσκονται στην Ελληνική και Λατινική και έχει συνεισφέρει σημαντικά σε αυτό που αποκαλούμε σήμερα «Ευρωπαϊκό πολιτισμό». Είναι η γλώσσα της...

Γερμανική γλώσσα: Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας σε νοσοκομεία της Γερμανίας

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια μετακίνηση ιατρικού δυναμικού από τη χώρα μας προς τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης για την απόκτηση ειδικότητας. Οι λόγοι αυτής της μετανάστευσης είναι απλού και πρακτικού περιεχομένου. Η κατάσταση...