ΙΠΠΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | HORSE RIDING CLUB OF CHANIA