Βρεφικός – Παιδικός Σταθμός – Νηπιαγωγείο – Δημοτικό
JUNIOR ACADEMY-ΧΕΡΡΟΝΑΣΙΟΣ ΣΧΟΛΗ-ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
στην Άνω Χερσόνησο, Ηράκλειο Κρήτης


Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Θέση Σπήλιους, Άνω Χερσόνησος