Ι.Ι.Ε.Κ MORFI στο Ηράκλειο Κρήτης

Υγεία & Πρόνοια, Κομμωτική, Αισθητική Άκρων, Τουριστικές Επιχειρήσεις & Φιλοξενία
Πολιτισμός, Επιμέρους τομείς και Επαγγέλματα, Πληροφορική, Οικονομία & Διοίκηση, Γεωπονία, Επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης, Σχολή θεάτρου ΝΟΤΟΣ


Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Εφόδου 3 (Μέγαρο Χάνδαξ), Ηράκλειο, Κρήτη