Καθημερινή μελέτη «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΑΓΩΓΗΣ»
στο Μασταμπά, Ηράκλειο Κρήτης

Στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΑΓΩΓΗΣ λειτουργούν ξεχωριστά τμήματα για καθημερινή μελέτη των σχολικών μαθημάτων καθώς και κάλυψης γνωστικών και μαθησιακών κενών των παιδιών. Λειτουργούν σε καθημερινή βάση τμήματα για σχολική μελέτη Δημοτικού, καθώς και τμήματα για παιδιά Γυμνασίου. Η προετοιμασία των παιδιών γίνεται σε πολύ μικρές ομάδες έως 4 παιδιά το μέγιστο.

Για τα παιδιά του Δημοτικού η μελέτη γίνεται από Ειδική Παιδαγωγό, ενώ για τα παιδιά Γυμνασίου από Φιλόλογο Ειδικής Αγωγής και Μαθηματικό Ειδικής Αγωγής. Στόχος είναι η κατάλληλη προετοιμασία των παιδιών, τόσο του Δημοτικού, όσο και του Γυμνασίου, στα μαθήματα της επόμενης ημέρας, καθώς και κάλυψη των υφιστάμενων κενών που υπάρχουν σε κάθε παιδί.

Το κάθε παιδί λαμβάνει τη βοήθεια που χρειάζεται και στοχεύουμε στη δημιουργία όσο γίνεται ομοιόμορφων ομάδων, για την αποτελεσματικότερη προετοιμασία του κάθε παιδιού. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην τόνωση της αυτοπεποίθησης των παιδιών, καθώς στη δημιουργία καλής ψυχολογίας και θετικού συναισθήματος απέναντι στις σχολικές υποχρεώσεις.

Η ομάδα των εκπαιδευτικών είναι πάντα δίπλα στα παιδιά και τους γονείς, ώστε να υπάρχει συνεχής επικοινωνία και στήριξη.

Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και διά ζώσης ενημέρωση μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία του κέντρου μας στο τηλέφωνο 2810 323301 καθώς και στο 6977 245283.

Πάντα δίπλα στα παιδιά της Ειδικής Αγωγής και τις οικογένειές τους!

   Εργαστήρι Αγωγής, Ειδικός Παιδαγωγός- Σύμβουλος Γονέων Φώτης Κανταρτζόγλου


Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση:

ΕΟΚ 20, Μασταμπάς, Ηράκλειο, Κρήτη
Πλοηγηθείτε εδώ