"Το μόνο στολίδι που δε φθείρεται είναι η γνώση" - Τόμας Φούλερ
//Κέντρα Δια Βίου Μάθησης 1