"Το μόνο στολίδι που δε φθείρεται είναι η γνώση" - Τόμας Φούλερ
//Εφαρμοσμένες Τέχνες
No items found