"Το μόνο στολίδι που δε φθείρεται είναι η γνώση" - Τόμας Φούλερ
//Αισθητικής Άκρων Σχολές