11 οφέλη του παιχνιδιού στην Παιδική Χαρά!

Ο πιο συνηθισμένος χώρος παιχνιδιού και συναναστροφής των παιδιών εκτός του παιδικού τους δωματίου είναι η παιδική χαρά. Το παιδί ξεκινά να παίζει στο χώρο της παιδικής χαράς από όταν είναι ακόμη στη βρεφική ηλικία και συνεχίζει μέχρι και στα σχολικά του χρόνια. Πρόκειται για ένα μέρος που προσφέρει πλήθος ερεθισμάτων, μαθησιακών εμπειριών και παιδικών αναμνήσεων στην προσωπική ιστορία του κάθε παιδιού.

Τα 11 κυριότερα οφέλη που προσφέρει το παιχνίδι στην παιδική χαρά είναι:

 • Ανάπτυξη και εξάσκηση κινητικών δεξιοτήτων (λεπτής και αδρής κινητικότητας)
 • Ευκαιρίες για ανακάλυψη υλικών που είναι η γέφυρα για τις πρώτες προμαθηματικές έννοιες.
 • Πολυαισθητηριακή διέγερση μέσα από διαφορετικά ερεθίσματα που επεξεργάζονται μέσω όλων των αισθήσεων.
 • Ανάπτυξη και ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της ανεξαρτησίας αφού το παιδί δοκιμάζει τις δυνάμεις του και πιστεύει περισσότερο στον εαυτό του.
 • Το παιδί αποκτά καλύτερη συναίσθηση του εαυτού του και των ορίων του (σε σχέση με τα άλλα παιδιά, αντικείμενα, στο χώρο)
 • Πλήθος ευκαιριών για κοινωνική ενσωμάτωση μέσα από τη συναναστροφή του με άλλα παιδιά.
 • Γίνονται οι πρώτες φιλίες και το παιδί μαθαίνει τι σημαίνει μοίρασμα και σεβασμός στον άλλον.
 • Το παιδί εμπλουτίζει τις εμπειρίες του, γεγονός που δίνει ευκαιρίες συζήτησης και διήγησης αυτών των εμπειριών.
 • Μέσα από τη συναναστροφή του με τα άλλα παιδιά μαθαίνει τα πρώτα ομαδικά παιχνίδια και να ακολουθεί κανόνες.
 • Αντιμετωπίζει τους φόβους του (ψηλά μέρη, απότομα μέρη, να χάσει τα παιχνίδια του)
 • Το παιδί βιώνει καθημερινά τις αλλαγές στην εξέλιξη των ικανοτήτων του (δε μπορούσα να ανέβω, τώρα μπορώ)

Να τονίσουμε ότι ο χώρος της παιδικής χαράς δίνει την ευκαιρία και στους γονείς να εξασκηθούν στην καταπολέμηση των προσωπικών τους φόβων σε σχέση με το παιδί τους π.χ. μήπως πέσει, χτυπήσει, κρυώσει αλλά και να συνειδητοποιήσουν την εξέλιξη των ικανοτήτων του.

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός – Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολίων/δυσλεξίας
email: [email protected]