Ψευδισμός

Ψευδισμός είναι η έλλειψη, υποκατάσταση ή παραφθορά ενός φθόγγου οφειλόμενη σε λειτουργικά ή περιβαλλοντολογικά αίτια. Είναι μια παρατεταμένη και επιβραδυντική πορεία όπου η διαδικασία κατάκτησης της σωστής προφοράς των ήχων συνεχίζεται στο τέταρτο και στο πέμπτο έτος της ηλικίας του παιδιού και η οποία δεν αποτελεί παθολογικό φαινόμενο. «Απλά οφείλεται στην ανεπαρκή εξέλιξη του φωνημικού ήχου στα παιδιά και προσδιορίζεται ως φυσιολογικός ψευδισμός.»

Αιτιολογία

 • Η διαταραχή της ακουστικής προσοχής ή ελαττωματική λειτουργία του ακουστικού κέντρου
 • Η γενική κινητική αδεξιότητα
 • Η πνευματική καθυστέρηση
 • Γενικά όλες οι αρρώστιες της παιδικής ηλικίας
 • Βλαβερές επιδράσεις του περιβάλλοντος
 • Ψυχικά αίτια
 • Κληρονομικοί παράγοντες
 • Πολύ φτωχό μουσικό προικισμό

Συμπτώματα

Κάποια συμπτώματα που μπορούμε να παρατηρήσουμε στην περίπτωση του ψευδισμού είναι:

 • Ηχητικά κενά στο λόγο
 • Αλλαγή κάποιου ήχου με έναν άλλο π.χ. μωρέ → μωλέ
 • Ανακριβής και λανθασμένη άρθρωση κάποιου ήχου
 • Τα κενά, η αλλαγή και η μετάθεση συλλαβών και λέξεων αλλά και η λανθασμένη προφορά τους π.χ. μιλονάδα → λεμονάδα, βελτίο → βυτίο, κ.α.
 • Ανεπάρκειες στο λόγο, οι οποίες οφείλονται σε λανθασμένη χρησιμοποίηση της εκπνοής.
 • Υπάρχουν σημάδια ρινικής προφοράς, ιδιαίτερα ρινικού σιγματισμού

Μορφές παρέμβασης-Θεραπεία

Η διόρθωση του λόγου ώστε να γίνει κατανοητός προς τρίτους. Αυτό θα το μάθει:

 • Από τον οπτικό δρόμο. Μέσα από έναν καθρέφτη θα δει τη θέση και την κίνηση των αρθρωτικών οργάνων, πρώτα των δικών του και μετά των δικών μας
 • Με δικές μας ρυθμιστικές τεχνικές επεμβάσεις. Για να διορθώσουμε τη θέση των αρθρωτικών οργάνων
 • Με την ανάπτυξη κιναισθηματικών βιωμάτων. Το παιδί ακουμπώντας τα δάχτυλά του στο λάρυγγα, στα χείλη και στη μύτη του θα αισθανθεί την κίνηση και τον κραδασμό των οργάνων αυτών, τον αέρα εκπνοής

Δήμητρα Λαμπρούση
Λογοθεραπεύτρια
logotherapeia-lambrousi.gr