Σχετικές Επιχειρήσεις

Εκπαίδευση | Αθλητισμός | Ελεύθερος Χρόνος

Άρθρα Φοιτητή

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Η ακαδημαϊκή ή φοιτητική ταυτότητα αποτελεί την ταυτότητα του φοιτητή, ένα δημόσιο έγγραφο που πιστοποιεί ότι ο κάτοχος του φοιτά σε κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Η ακαδημαϊκή - φοιτητική ταυτότητα δεν αντικαθιστά την πολιτική ταυτότητα.

Συγγράμματα

Ο φοιτητής με την δήλωση μαθημάτων που λαμβάνει μέρος κάθε χρόνο, δικαιούται να αποκτήσει σχετικά συγγράμματα για τα μαθήματα που δήλωσε. Συνολικά, ένας φοιτητής δικαιούται τόσα συγγράμματα όσα είναι τα μαθήματα της σχολής που απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου.

Στεγαστικό Επίδομα 1000€

Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ή αλλιώς επίδομα 1000ευρώ είναι ένα επίδομα που καταβάλλεται από το Υπουργείο Παιδείας σε όσους φοιτητές διαμένουν σε άλλη πόλη από αυτή της κυρίας κατοικίας των γονιών τους και για όσα χρόνια διαρκούν οι σπουδές, σύμφωνα με τον κανονισμό...

Δωρεάν Σίτιση

Ο φοιτητής έχει το προνόμιο της δωρεάν σίτισης στις ακαδημαϊκές εστίες της πόλης του. Οι εστίες είναι είτε δημόσιες είτε ιδιωτικές και λειτουργούν με κονδύλια του κράτους. Σκοπός τους είναι να παρέχουν στο φοιτητή δύο πλήρη γεύματα την ημέρα, ένα το μεσημέρι...