Τι είναι η Δυσπραξία της Ομιλίας;

Δυσπραξία της Ομιλίας είναι η δυσκολία στον προγραμματισμό και την εκτέλεση των αρθρωτικών κινήσεων, απουσία μυϊκής βλάβης.

Η Πράξη (praxis) αποτελείται από 3 στοιχεία:

 • Ιδεασμός: η σύλληψη της ιδέας – η γνώση για το τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε
 • Κινητικός σχεδιασμός: ο νοητικός σχεδιασμός και η οργάνωση των απαιτούμενων κινήσεων
 • Εκτέλεση: η αρμονική και συντονισμένη υλοποίηση των προσχεδιασμένων απαιτούμενων κινήσεων

Η Ομιλία είναι Πράξη. Απαιτεί νευρομυϊκό συντονισμό του στοματοπροσωπικού μηχανισμού,ταχύτητα και ακρίβεια.

Πώς επηρεάζει η Δυσπραξία τη ζωή των ενηλίκων;

 • Δυσκολεύεται να δέσει τα κορδόνια του
 • Δυσκολεύεται να κουμπώσει και να ξεκουμπώσει ένα ρούχο
 • Δυσκολεύεται να κλείσει το φερμουάρ
 • Δυσκολεύεται να ανέβει και να κατέβει τα σκαλοπάτια
 • Δυσκολεύεται να κόψει με το ψαλίδι ή το μαχαίρι και συχνά αυτοτραυματίζεται
 • Δείχνει αγχωμένος και μπερδεμένος
 • Δυσκολεύεται να εκτελέσει σύνθετες οδηγίες
 • Χάνει εύκολα τη συγκέντρωσή του
 • Έχει μειωμένη προσοχή: μπορεί να κάνει μόνο ένα πράγμα τη φορά και αυτό συχνά δεν το ολοκληρώνει

Πώς εκδηλώνεται η Δυσπραξία της Ομιλίας στους ενήλικες;

 • Καθυστέρηση στην έναρξη της ομιλίας: αργεί και δυσκολεύεται να ξεκινήσει να μιλήσει
 • Δυσκολία στην μίμηση ήχων και κινήσεων
 • Δυσκολία στην άρθρωση συγκεκριμένων φθόγγων ή και συμφωνικών συμπλεγμάτων
 • Καλύτερη κατανόηση από έκφραση
 • Δυσκολεύεται να αρθρώσει ιδιαίτερα τις πολυσύλλαβες λέξεις
 • Προφέρει την ίδια λέξη με διαφορετικό τρόπο
 • Μιλάει με αργό ρυθμό και κάνει πολλές παύσεις
 • Συχνά απλοποιεί τις λέξεις, αλλάζοντας τα σύμφωνα που τον δυσκολεύουν, με αυτά που προφέρει καλύτερα
 • Δυσκολία στον έλεγχο της ταχύτητας, του ρυθμού και της έντασης της ομιλίας

Βενιέρης Νικόλαος, Λογοθεραπευτής
logoupraxis.gr