Τάι Τσι Τσουάν

Το Τάι Τσι Τσουάν είναι πολεμική τέχνη ήπιας εξάσκησης, που χρησιμοποιείται ενίοτε και για θεραπευτικούς σκοπούς. Επίσης συνήθως ασκείται και για ποικίλους άλλους προσωπικούς λόγους. Είναι σκληρή και μαλακή τεχνική πολεμικής τέχνης, αγώνες επίδειξης και ασκήσεις μακροζωίας. Κατά συνέπεια, σε μια πληθώρα μορφών εκπαίδευσης υπάρχουν, παραδοσιακές όπως και μοντέρνες μορφές εκπαίδευσης, που αντιστοιχούν σε αυτούς τους στόχους. Μερικές από το tai chi chuan μορφές εκπαίδευσης, είναι ιδιαίτερα γνωστές για την εξάσκηση την οποία οι περισσότεροι άνθρωποι κατατάσσουν σαν αργή κίνηση.

Σήμερα το tai chi έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο. Οι περισσότερες σύγχρονες μορφές του tai chi αναπτύσονται και τώρα, τουλάχιστον σε μία από τις πέντε παραδοσιακές σχολές: Chen, Yang, Wu / Hao, Wu, και Κυρ.

Ο όρος Τάι Τσι Τσουάν μεταφράζεται όπως «υπέρτατη τελική γροθιά», «απεριόριστη γροθιά», «η πολύ μεγάλη του μποξ» ή απλώς ή «τελική» (Τάι=ανώτατη, Τσι=ενέργεια, Τσουάν=γροθιά).

el.wikipedia.org