Συναισθήματα και παιδιά

Συναισθήματα… ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο καθορίζει τη ζωή μας, τις σκέψεις μας και πολλές φορές την καθημερινότητά μας! Άραγε δίνουμε την πρέπουσα σημασία στα συναισθήματα που βιώνουμε καθημερινά; Μπορούμε να αναγνωρίσουμε και να κατανοήσουμε τα συναισθήματα που βιώνουμε και την προέλευση αυτών;

Ένα βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει τη ζωή των παιδιών, είναι τα συναισθήματα τα οποία τα κατακλύζουν και που πολλές φορές δε μπορούν να τα εκφράσουν. Όπως χαρακτηριστικά έχει αναφέρει ο Piaget, τα παιδιά στην προσχολική ηλικία, αλλά και σε κοντινές σε αυτήν ηλικίες βρίσκονται στο στάδιο του εγωκεντρισμού και δυσκολεύονται να μπουν στη θέση του άλλου.

Ιδιαίτερα χρήσιμο είναι να αναζητάμε και να προσπαθούμε να καταλάβουμε τα συναισθήματα των παιδιών. Τα συναισθήματά τους είναι αυτά, τα οποία πολλές φορές καθορίζουν τις πράξεις των παιδιών, καθώς και την απόδοση που έχουν στη μαθησιακή τους πορεία. Το κάθε συναίσθημα έχει μια ιδιάζουσα και σημαίνουσα σημασία στη ζωή των παιδιών και είναι απαραίτητο να προσπαθούμε να τα αναγνωρίσουμε, μέσα από τη συζήτηση, το διάλογο και την ενασχόληση με το παιδί μας.

Παιδιά τα οποία είναι χαρούμενα και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, έχουν καλύτερη απόδοση τόσο στην καθημερινότητά τους, όσο και στη σχολική τους επίδοση. Η τέχνη επίσης είναι ένας ακρογωνιαίος λίθος, μέσω της οποίας τα παιδιά εκφράζουν τον συναισθηματικό τους κόσμο και όλα όσα πολλές φορές δε μπορούν ή δεν ξέρουν ακόμα να εκφράσουν με λόγια… Μέσω της τέχνης, τα παιδιά εκφράζουν τις σκέψεις τους και έχει παρατηρηθεί ότι πολλές φορές τα παιδιά λένε περισσότερα μέσω αυτής!

Ως εκ τούτου έχει ξεκάθαρα διαφανεί η σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης και η έκφρασή της μέσω της τέχνης αλλά και συναφών δραστηριοτήτων που μπορούν να βοηθήσουν ένα παιδί να εκφραστεί με το δικό του τρόπο.

Χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση σημαίνει μεγαλύτερες επιτυχίες στη σχολική τους ζωή αλλά και μια πιο υγιή και ευτυχισμένη καθημερινότητα. Ας μην παραγνωρίζουμε λοιπόν τη σημασία της τέχνης, των συναισθημάτων και της καλής ψυχολογίας στη ζωή των παιδιών. Ας προσπαθήσουμε να τους δώσουμε τα «φτερά» που χρειάζονται και να αφουγκραστούμε τις πραγματικές τους ανάγκες!

Εργαστήρι Αγωγής
Ειδικός Παιδαγωγός – Σύμβουλος Γονέων
Φώτης Κανταρτζόγλου