Πως αναπτύσσεται η οπτική αντίληψη: Από γέννηση έως 18 μήνες

Όπως με όλους τους πίνακες όπου αναφέρονται ηλικίες, οι μήνες παρακάτω θα πρέπει να υπολογίζονται κατά προσέγγιση.

Νεογέννητο

 • Ξεχωρίζει τις σκούρες από τις ανοιχτές αποχρώσεις
 • Έχει κάποια αντίληψη των χρωμάτων
 • Οι κόρες αντιδρούν στο φως
 • Κλείνει τα μάτια στο απότομο, δυνατό φως
 • Ανοίγει τα μάτια όταν το κρατήσετε σε όρθια στάση
 • Ανοιγοκλείνει τα μάτια ως αντίδραση στον ήχο, την κίνηση ή όταν κάποιος αγγίξει το μάτι του
 • Ακολουθεί έναν κινούμενο στόχο σε απόσταση 20-25 εκ. ή σε γωνία 45ο

1 μηνός

 • Ανοιγοκλείνει αμυντικά τα μάτια όταν κάποιο αντικείμενο πλησιάσει
 • Παρατηρεί το πρόσωπο της μητέρας του με αυξανόμενη εγρήγορση
 • Διακρίνει ένα πρόσωπο σε απόσταση 15 εκ.
 • Ακολουθεί την κίνηση σε ακτίνα 90ο

2 μηνών

 • Κοιτάζει πιο συχνά τα πρόσωπα και τα εξερευνά, αναζητώντας λεπτομέρειες
 • Δε μπορεί να εστιάσει και τα δυο μάτια στο ίδιο σημείο
 • Τα μάτια ακολουθούν ένα άτομο που κινείται
 • Τα μάτια ακολουθούν δεξιά – αριστερά, ένα παιχνίδι κρεμασμένο πάνω από το στήθος του

3 μηνών

 • Ενθουσιάζεται από τα πρόσωπα
 • Εστιάζει και τα δυο μάτια στο ίδιο σημείο
 • Κουνάει σκόπιμα το κεφάλι του για να κοιτάξει γύρω του
 • Κοιτάζει αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί στο ύψος της μέσης του
 • Ακολουθεί ένα κρεμαστό παιχνίδι από τη μια μεριά στην άλλη
 • Η έγχρωμη όραση μπορεί να λειτουργεί κανονικά
 • Αναγνωρίζει τη φωτογραφία της μητέρας του, καθώς και διάφορα άλλα πρόσωπα

4 μηνών

 • Καταλαβαίνει τη διαφορά ανάμεσα σε ένα ευτυχισμένο, ένα έκπληκτο και ένα θυμωμένο πρόσωπο
 • Κοιτάζει αμέσως αντικείμενα που κρέμονται από πάνω του

5 μηνών

 • Η αντίληψη του βάθους βελτιώνεται
 • Θα προσπαθήσει να πιάσει αντικείμενα που νομίζει ότι βρίσκονται κοντά του

6 μηνών

 • Μετακινείται για να δει αντικείμενα
 • Βρίσκεται μονίμως σε οπτική εγρήγορση
 • Κοιτάζει τα «ελκυστικά» πρόσωπα περισσότερο από τα άλλα

8 μηνών

 • Μπορεί να κρίνει το μέγεθος ενός αντικειμένου από απόσταση 60 εκατ.

12 μηνών

 • Τα μάτια ακολουθούν αστραπιαία τα κινούμενα αντικείμενα

18 μηνών

 • Αναγνωρίζει λεπτομέρειες σε εικόνες

Πηγή: ergo-logo-therapeia.blogspot.gr