Η δυσαριθμησία ορίζεται ως μια ειδική μαθησιακή δυσκολία που αφορά την εκμάθηση και κατανόηση της αριθμητικής και της περεταίρω ανάπτυξης των μαθηματικών δεξιοτήτων.

Όπως και οι περισσότερες Μαθησιακές Δυσκολίες, μπορεί να αναγνωριστεί μέσω κάποιων προειδοποιητικών ενδείξεων που παρατηρούνται σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης του παιδιού.

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί πως οι συγκεκριμένες ενδείξεις δεν αποτελούν διαγνωστικό κριτήριο για τη δυασαριθμησία. Η αξιολόγηση των δυσκολιών και η διάγνωση θα πρέπει να γίνονται από τον ειδικό. Πιο συγκεκριμένα τα προειδοποιητικά σημάδια για τη δυσαριθμησιά είναι τα εξής:

Παιδιά ηλικίας έως 6 ετών

 • Δυσκολεύονται να μάθουν να μετρούν, κυρίως αριθμούς πάνω από το 10 και στην αντίστροφη μέτρηση.
 • Δυσκολεύονται να μάθουν και να αναγνωρίζουν τα σύμβολα των αριθμών.
 • Δυσκολεύονται να κατανοήσουν την αξία των αριθμών και την αντιστοιχία τους  στην πραγματική ζωή.
 • Έχουν «φτωχή» μνήμη σε ό,τι αφορά τους αριθμούς.
 • Δυσκολεύονται στην οπτική διάκριση και στην σειροθέτηση.
 • Δυσκολεύονται να οργανώσουν το χώρο και το χρόνο τους.
 • Δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν σωστά χρονικές έννοιες (σήμερα, χθες, αύριο, κτλ).
 • Παιδιά που φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο.
 • Δυσκολεύονται να μάθουν τις μαθηματικές πράξεις (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση).
 • Δυσκολεύονται να αναπτύξουν μαθηματικές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.
 • Παρουσιάζουν προβλήματα στη μακροπρόθεσμη μνήμη.
 • Δυσκολεύονται να μάθουν την ορολογία των μαθηματικών (άθροισμα, πηλίκο, κτλ.).
 • Αποφεύγουν παιχνίδια στρατηγικής.
 • Δυσκολεύονται να μάθουν την ώρα, τους μήνες, τις μέρες.

Έφηβοι και ενήλικες

 • Δυσκολεύονται στην εκτίμηση του κόστους ενός προϊόντος.
 • Δυσκολεύονται στη διαχείριση και στην κατανόηση της αξίας των χρημάτων.
 • Δυσκολεύονται στη διαχείριση του χρόνου.
 • Δυσκολεύονται να βρουν πάνω από μια λύση ενός προβλήματος.
 • Δυσκολεύονται στην εκμάθηση μαθηματικών εννοιών πέρα από τις βασικές μαθηματικές πράξεις.

Φώτης Παπαναστασίου
Ειδικός Παιδαγωγός
www.eidikospaidagogos.gr