Γερμανική γλώσσα: Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας σε νοσοκομεία της Γερμανίας

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια μετακίνηση ιατρικού δυναμικού από τη χώρα μας προς τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης για την απόκτηση ειδικότητας. Οι λόγοι αυτής της μετανάστευσης είναι απλού και πρακτικού περιεχομένου. Η κατάσταση στην Ελλάδα όσον αφορά στο θέμα αυτό είναι αρκετά ελληνική και δεν διαφέρει από τη γνωστή γενική κατάσταση που επικρατεί σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής. Ο νεαρός γιατρός μετά το πτυχίο είναι υποχρεωμένος να περιμένει από 3 έως 6 χρόνια και σε ακραίες περιπτώσεις και πολύ παραπάνω για να ξεκινήσει με την ειδικότητα.

Η Γερμανία βρίσκεται στην πρώτη θέση των προτιμήσεων των νεαρών γιατρών και αυτό οφείλεται στην αντίθεση που υπάρχει ανάμεσα στη χώρα μας και στη χώρα που φιλοξένησε χιλιάδες συμπατριώτες μας από τη μεταπολεμική περίοδο μέχρι και τις μέρες μας. Η ύπαρξη τάξης, ανθρώπινων συνθηκών επαγγελματικής εξέλιξης, αλλά και αξιοκρατίας, το σχετικά φτηνό κόστος ζωής, η ποιότητα σπουδών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τέλος η ικανοποιητική αμοιβή της παρεχόμενης εργασίας, είναι τα πιο σημαντικά κριτήρια επιλογής αυτής της χώρας.

Στη Γερμανία η εισαγωγή στην ειδικότητα (Facharzt) γίνεται χωρίς εξετάσεις με βάση το βιογραφικό σημείωμα (Lebenslauf) και τη συνέντευξη, αφού ο ιατρός έχει ολοκληρώσει ενάμιση χρόνο πρακτικής εξάσκησης ανάλογης με το δικό μας αγροτικό ιατρείο ώστε να λάβει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Η βασική προϋπόθεση για να μπορέσει κανείς να πραγματοποιήσει την ειδίκευση στη Γερμανία είναι η απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος της Ιατρικής (Approbation), ανεξαρτήτως από τη χώρα προέλευσης. Η ειδίκευση πραγματοποιείται σε νοσοκομεία, τα οποία είναι αυτοδιοικούμενα και δε χρηματοδοτούνται από το γερμανικό κράτος. Η γνωστή μας επετηρίδα δεν υπάρχει στη Γερμανία, ωστόσο πολύ γιατροί δυσκολεύονται να βρουν θέσεις σαν ειδικευόμενοι και μπορεί να περιμένουν αρκετά χρόνια, αν δεν είναι ιδιαίτερα ευέλικτοι. Ο διευθυντής ενός νοσοκομείου επιλέγει βάσει δικών του κριτηρίων τους υπαλλήλους του. Ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να εξασφαλίσει βάσει των προσόντων του μια θέση εργασίας σε νοσοκομείο ως «βοηθός ιατρός» (Assistenzarzt). Εφόσον το βιογραφικό σημείωμα προκαλέσει το ενδιαφέρον του διευθυντή, ο ενδιαφερόμενος θα περάσει από συνέντευξη. Εννοείται ότι το επίπεδο γνώσεων της Γερμανικής γλώσσας θα πρέπει να είναι αρκετά καλό. Πόσο καλό; Αυτό το κρίνει ο διευθυντής. Ωστόσο μπορεί κανείς να πει ότι σαν βάση θεωρούνται οι γνώσεις του επιπέδου Β2, το οποίο πιστοποιεί καλή γνώση της γλώσσας. Το επίπεδο Β2 είναι το γνωστό σε όλους μας επίπεδο First Certificate στα Αγγλικά, ή ακόμα πιο γνωστό σαν Lower. Κατά τη διάρκεια της ειδικότητας δεν υπάρχουν εξετάσεις. Υπάρχει ωστόσο το βιβλιάριο ειδικευομένου. Εξηγούμε παρακάτω το λόγο ύπαρξής του.

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη απόκτησης ειδικότητας (ισχύει από 1η Νοεμβρίου 2005), πρέπει να γίνονται προσωπικές συζητήσεις με τους ειδικευόμενους τουλάχιστον μια φορά ετησίως και οι ίδιοι να γράφουν τακτικά τις αναφορές τους στο Logbuch, το οποίο είναι το βιβλιάριο ειδικευομένου. Μ’ αυτόν τον τρόπο θέλουν να δημιουργήσουν ενιαία πρότυπα ειδίκευσης και στα 16 Ομοσπονδιακά Κρατίδια, έτσι ώστε να διευκολύνεται η μετακίνηση των ειδικευομένων από το ένα κρατίδιο στο άλλο.

Οι ειδικευόμενοι είναι υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουν συγκεκριμένο αριθμό δραστηριοτήτων ανάλογα με την ειδικότητά τους. Όσον αφορά στις παθολογικές ειδικότητες όλοι πρέπει να γίνουν γενικοί παθολόγοι ακολουθώντας μια 6χρονη περίοδο εξειδίκευσης και στη συνέχεια να πάρουν περεταίρω εξειδίκευση για καρδιολόγοι, γαστρεντερολόγοι κλπ. Για τις χειρουργικές ειδικότητες ισχύει το ανάλογο (6 χρόνια γενικής χειρουργικής και στη συνέχεια εξειδίκευση). Πρέπει να αναφερθεί ότι ο Διευθυντής της κλινικής έχει μεγάλη ισχύ και είναι επίσης αυτός που κρίνει την εξέλιξη του ειδικευόμενου, παρέχοντάς του δυνατότητα να παρακολουθήσει τις απαιτούμενες για την λήψη ειδικότητας δραστηριότητες. Ο τίτλος ειδικότητας παρέχεται μετά από κάποια εξέταση που υποστηρίζουν οι ειδικευόμενοι στον οικείο ιατρικό σύλλογο.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ειδικότητα στη Γερμανία, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (http://www.cso.auth.gr/OldPages/Greek/DrEidGermany.gr.htm)

Anita & Αδάμ Φρογάκης