/Άρθρα

Σύνδρομο Tourette και Τραυλισμός

Το σύνδρομο Tourette επηρεάζει περίπου 3 έως 5 άτομα σε πληθυσμό 1000 ατόμων. Ο πληθυσμός των ατόμων με σύνδρομο Tourette δεν αποτελεί ομοιογενή ομάδα καθώς δύο άτομα με σύνδρομο Tourette δεν εμφανίζουν ίδια χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Όπως συμβαίνει και με τον τραυλισμό...

Αυτοεκτίμηση και παιδιά

Η σημασία που έχει η αυτοεκτίμηση στα παιδιά είναι ιδιαίτερα σημαντική και παίζει καθοριστικό ρόλο, τόσο στην ανάπτυξη του παιδιού, όσο και στη μαθησιακή του πορεία. Παρακάτω παραθέτονται ορισμένοι απλοί και καθημερινοί τρόποι ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης των παιδιών, που θα...

Η σημασία της πρόωρης παρέμβασης σε παιδιά με αυτισμό, δυσκολίες μάθησης και διάσπαση προσοχής

Ένα από τα βασικά ζητήματα στη σημερινή εποχή και στο χώρο της εκπαίδευσης, είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό συμβαίνει λόγω του ότι είναι μία σύνθετη και...

Συναισθήματα και παιδιά

Συναισθήματα... ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο καθορίζει τη ζωή μας, τις σκέψεις μας και πολλές φορές την καθημερινότητά μας! Άραγε δίνουμε την πρέπουσα σημασία στα συναισθήματα που βιώνουμε καθημερινά; Μπορούμε να αναγνωρίσουμε και να κατανοήσουμε τα συναισθήματα που...

Δειλία: τι σημαίνει η συμπεριφορά αυτή για το παιδί μου;

Η δειλία είναι ένα αίσθημα συστολής, αμηχανίας και φόβου απέναντι στους ανθρώπους ή απέναντι σε διάφορες κοινωνικές συνθήκες. Η δειλία δεν είναι μονοδιάστατη σε επίπεδο συναισθήματος αλλά όταν εκδηλώνεται επιδρά και...

Όταν τα παιδιά πρέπει να μοιραστούν το ίδιο δωμάτιο

Άλλες φορές το κοινό δωμάτιο είναι επιλογή των γονιών και άλλες φορές είναι αναγκαιότητα. Εξάλλου, δε μπορεί κάθε σπίτι να έχει ξεχωριστό δωμάτιο για το κάθε παιδί. Αλλά είτε είναι από επιλογή, είτε είναι από ανάγκη, μπορεί να προκύψουν τα...